Dick Wursten's website

Welkom op mijn website...

Ik hoop dat u al navigerend zoveel ontdekt wat u  boeit, dat u niet meer hoeft te weten wie ik - een postmoderne protestant - ben. Veel plezier dus, & reacties welkom op mijn emailadres: dick@wursten.be

Clément MarotWat de muzen gedaan hebben ten tijde van Renaissance & Reformatie is mijn 'typical topic' (mooi woord voor: stokpaardje). In 2009 promoveerde ik op de Franse hofdichter en psalmberijmer Clément Marot. In 2010 verscheen hierover een boek van mijn hand. Geïnteresseerd :
Lees hier een samenvatting of bezoek mijn aan hem gewijde Engelstalige website: www.clementmarot.com

Zie ook mijn website gewijd aan de Psalmen  

rubrieken: theologie | cultuurmuziek | statements | onderwijs | preken

Voor 't voetlicht

Recent

- De Westerse cultuur en de erfenis van het christendom

- Muziek: een veelzeggende taal (tertio)

- De mens vertelt verhalen over God om mens te worden

Bach, Johann Sebastian:
- een biografische schets (NB!: nu ook Mobile-friendly)
- tekst en toelichting op een aantal cantates

Martin Luther, de oogst van het Lutherjaar.

Antwerpen

- blog 'Echt Antwerps' met dingen die je nog niet wist over 't Stad
- onderzoek naar de Duitse kolonie van Antwerpen.

 

Cultuur

- Guillaume Apollinaire, le Bestiaire ou le Cortège d'Orphée

- T.S. Eliot: fragmenten uit the Four Quartets
   - The Journey of the Magi op reis door the Waste Land
- La Magdalène: Maria Magdalena - zondares/heilige 

 

Bijbelvertaling en Liedboek:
- De Nieuwe Bijbelvertaling & Herziene Statenvertaling gewikt/gewogen
- Het Nieuwe Liedboek, een boek met geestelijke liedjes
- De Bijbel in Gewone Taal: Naast de kwestie... 
- De Lutherbijbel: een indrukwekkende prestatie

 

Actueel

- De hoofddoek op school?: enkele opmerkingen

- Pedofilieschandaal: Kerk en machtsmisbruik

 

Religie

- God, hoe bedoel je? (God, a very short introduction)

- Alles is religie, maar religie is niet alles: stellingen over vrijheid en godsdienst

- Drie soorten religie (hoe niet langs elkaar heen te praten)

- Ramadan en de interne vrijheid van godsdienst: een denkoefening

- Pleidooi voor religie als een cultureel ethos ipv een set of beliefs

- Is het credo nog geloof-waardig?

- Religie en geweld (na Parijs 13/11): een gevaarlijke cocktail

- Protestants-katholiek: Frequently Asked Questions (FAQ's)

- De uitdaging van het fundamentalisme

 

Van alles ... en nog wat

- God verandert mensen (homo's)... of toch niet ?

- Ik was op de moslimbeurs: Alles sal reg kom...

- 'Meesterschap': het echte geheim van onderwijs

- Kerk & (homo-)huwelijk, een protestants geluid

- Protestantse kerk niet tegen euthanasie

 

Preken - (preken zijn altijd ad hoc...)
blog over Godsdienst en vrijheid
Allerhande Boekbesprekingen

 

cover
Dick Wursten, Religie en Vrijheid

Vier essays over de plaats van religie in de Open Samenleving
online boek & epub