De magnolia bloeit weer

In plaats van een preek (die niet doorging wegens het samenscholingsverbod in verband met het COVID-19)

 

De Magnolia bloeit weer...
In de 40-dagentijd begint de magnolia altijd te bloeien en even later is het hele pleintje voor het kerkelijk centrum een bloesemparadijs. Dan weet je - als trouwe kerkganger - dat niet alleen de lente is aangebroken, maar dat ook Pasen voor de deur staat.
Dit jaar is dat niet anders, en toch is alles anders, tenminste wat de kerkelijke vieringen betreft. Het corona-virus heeft daar een stokje voor gestoken. Maar de gang van het leven zelf, de zich vernieuwende natuur, kan zij niet tegenhouden. Die gaat door, die zet zich door. Het leven is meer dan een virus.
Mede namens de kerkeraad wil ik u deze zondag dan ook een hartelijk groet overbrengen van God (Vader, Zoon en Heilige Geest), bij wie de bron des levens is, en die een vrede schenkt die alle verstand te boven gaat. Moge zijn genade u ook vandaag en de komende week weer dragen... [ds. Dick Wursten]


up | home

Dick Wursten