De melodie van Veni Emmanuel = de TENOR van dit lied (onderdeel van een uitvaartliturgie)