euthanasie

   

Home
Up
Protestants
verklaring
getuigenis
Thomas More / Pascal
preciseringen
Jurjen Wiersma

Enige opstellen over euthanasie:

Zakelijke info - wat zegt de wet wel, wat niet - vindt u gegroepeerd op een pagina van de website over Mens & Recht: ww.mensenrecht.be/node/1810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site was last updated
 februari, 2017