De paus van z'n voetstuk


Naar aanleiding van de moordaanslag op CharlieHebdo reageerde de paus.... Het beeld liet mij toch niet los, hoewel ik het probeerde te relativeren: hij gaf een gesimuleerde klap (It: bugno, eng: punch) aan Dr. Gasbarri en zegt ‘dat is toch maar normaal’...

Kaakslag of andere wang


Beste paus,
tot voor kort had u een bijna foutloos parcours gelopen. U was een echte ‘ambassadeur van Jezus Christus’ op aarde. Vol bewondering keek de wereld naar u. Zelfs protestanten (waartoe ik behoor) en atheïsten hadden een zwak voor u. Tot ik op de TV een fragment zag van een gezellige persbabbel op het vliegtuig tussen Sri Lanka en de Filippijnen. Toen gleed u uit en viel even uit uw rol. Gevraagd naar de grenzen van de ‘vrijheid van meningsuiting’ bevestigde u eerst dat dit een fundamenteel menselijk recht is. U ging zelfs een stap verder door erop te wijzen dat het een plicht is om te zeggen wat je denkt, omdat we anders langs elkaar gaan heenpraten. Maar voegde u toe: we mogen elkaar geen aanstoot geven. Dit illustreerde u met een soort theaterstukje. U zei:

“Ik geloof dat je niet met geweld mag reageren als dat toch gebeurt, maar als mijn goeie vriend Dr. Gasbarri kwaadspreekt van mijn moeder, dan zou ik hem een klap verkopen.”

Een gesimuleerde boks richting het hoofd van Gasbarri, die wat ongelukkig kijkt, illustreert wat u bedoelt, waarop u vervolgt:

“Maar dat is toch normaal, dat is normaal !? Je mag niemand provoceren en je mag andermans geloof niet beledigen of belachelijk maken… Mensen die kwaadspreken van ander godsdiensten, of godsdienst in het algemeen, die ermee lachen, zij provoceren en dan kan er gebeuren wat met Dr. Gasbarri zou gebeuren als hij een kwaad woord over mijn moeder zou zeggen.”

Meent u dat nou ? Is het volgens u ‘niet meer dan normaal’ dat je iemand slaat die je beledigt ? In een persbericht legde de Vaticaanse persdienst uit dat dit toneelstukje niet het gewicht moet worden gegeven van een encycliek. Het was ‘onder vrienden’ en ‘los uit de pols’, gezegd. Dat antwoord bevredigt mij niet, want u was wel degelijk ‘in functie’ terwijl u deze gesimuleerde kaakslag uitdeelde. Weet u dan niet, dat een gebaar meer zegt dan 1000 woorden en blijft hangen. Een persbericht achteraf maakt dat niet ongedaan. Wat had u dan moeten doen ? Ach, het gebaar dat Jezus zelf voorstelde is ‘het toekeren van de andere wang’ of als u dat te wereldvreemd zou gevonden hebben, dan had u altijd nog Paulus kunnen citeren die er geregeld op wijst dat je ‘geen kwaad met kwaad moet vergelden’, maar dat je enkel ‘het kwade kunt overwinnen door het goede te doen’.


19 januari 2015, Dick Wursten

 

PS: De illustratie boven komt van de website van Trouw en stond in een artikel van Antoine Bodar: Franciscus, de overschatte paus. Hij merkt ook nog op: "Het oogt spontaan, de paus die het protocol negeert. Maar alleen dictators doen zoiets."

 

 

 

 

 

 

 

 

This site was last updated
 December, 2023