Terrorisme en nuance

1m 44s. Duitse TV, maandagavond 9 oktober 2023, aan het einde van 'Tagesthemen'. Kernachtig krachtige statement naar aanleiding van het feit dat er toch mensen zijn die menen dat je 'goede woorden' kunt over hebben voor de moordpartij van Hamasstrijders in de dorpen en op de festivalsite buiten Gaza. Daar zijn geen 'goede woorden' voor. Het was een pogrom* Dat de politieke situatie in Israel/Palestina complex is en de schuldvraag nog erger, verandert daar niets aan.

U kunt de Nederlandse vertaling mee volgen via de youtube ondertiteling (caption). Beneden de video het 'transcript'

 

De mening van Natalie Amiri

Ik werd vandaag door vrienden gewaarschuwd om me niet met de islamisten in Duitsland te bemoeien.
Toch wel, ik zal spreken. Dit gedrag is onaanvaardbaar. Sinds de Holocaust zijn er in Israël nooit zoveel Joden op één dag vermoord als afgelopen zaterdag, en in Berlijn is er feest, waarbij koekjes (zoete gebakjes) worden uitgedeeld door Hamas-sympathisanten.
Het mag niet gebeuren in Duitsland, dat mensen denken te kunnen juichen nadat in Israël -alleen al op het vredesfestival - meer dan 250 mensen zijn afgeslacht. De koekjesverdelers horen bij het solidariteitsnetwerk Samidun, dat bekend staat om zijn antisemitische leuzen, en niet pas sinds gisteren.
In Berlijn kon je dit weekend 'Lang leve Hamas' lezen. Swastika's werden ernaast gespoten. En de Duitse politiek debatteert erover, zoals elke keer, en dan… Niets. Geen overtuigende concepten.
Op Duitse scholen wordt Israel met de passer uit de landkaart gekrast. Vijfdeklassers gebruiken Jood als scheldwoord. De solidariteit met Hamas is wijdverbreid. De identificatie als slachtoffer met Palestina speelt hierbij een rol. Veel mensen zitten al zo lang en zo diep vast in dit slachtofferverhaal dat ze de aanval nu als hun eigen overwinning beschouwen.
Dit is uiterst gevaarlijk. Deze mensen moeten wij oppikken en meenemen ['abgeholt werden']. Anders doen de salafistische influencers op internet het wel. Sommigen van hen hebben al een miljoen volgers.
in Berlijn Neukölln vierden enkele tientallen mensen. Het gedachtegoed is echter al lang in de hoofden van duizenden gezaaid. Politici moeten daarom snel met werkende concepten komen. Hopelijk is hen dan niet verteld 'dat ze zich vooral niet met de islamisten moeten bemoeien.'

Natalie Amiri (journlist, oriëntalist, van Duits-Iraanse origine)


Die Meinung von Natalie Amiri

Ich wurde heute von bekannten gewarnt leg dich nicht mit den Islamisten in Deutschland an.
Oh doch, ich werde etwas sagen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel.

Seit dem Holocaust wurden an einem Tag nicht mehr so viele Juden ermordet wie am letzten Samstag in Israel, und in Berlin wird gefeiert, Kuchen verteilt von Sympathisanten der Hamas. Neukölln: Palästinenser-Netzwerk feiert Angriff auf Israel - ZDFheute

Das darf es in Deutschland nicht geben dass hier Menschen denken sie könnten jubeln nachdem allein nur auf dem friedensfestival in Israel mehr als 250 Menschen abgeschlachtet wurden. Die kuchenverteiler gehören zum Solidaritätsnetzwerk Samidun, bekannt für antisemitische Parolen, nicht erst seit dem Wochenende.
In Berlin war am Wochenende zu lesen 'Lang lebe die Hamas'. Hakenkreuzer sind daneben gesprüht und die deutsche Politik sie debattiert wie jedes Mal und dann, nichts.

Keine überzeugenden Konzepte. an deutschen Schulen wird mit dem Zirkel Israel aus der Landkarte geritzt Fünftklässler benutzen Jude als Schimpfwort. Die Solidarisierung mit der Hamas ist weit verbreitet.

Dabei spielt die opferidentifikation mit Palästina eine Rolle. Viele Menschen stecken so lange und so tief in diesem Opfer-narrativ dass sie den Angriff jetzt als ihren eigenen Sieg wahrnehmen. Das ist hochgefährlich. Diese Menschen müssen abgeholt werden. Ansonsten tun es die salafistischen influencer im Netz.

Die haben bereits teilweise eine Million Follower. In Berlin Neukölln feierten ein paar Dutzende. Das Gedankengut ist schon längst in tausenden Köpfen gesät. Die Politik sollte sich also ganz schnell funktionierende Konzepte überlegen. Hoffentlich hat man ihnen nicht gesagt 'sie sollen sich bloß nicht mit den Islamisten anlegen'

 

Pogroms
Het woord pogrom komt uit het Russisch (van ww. vernietigen, verwoesten) en wordt m.n. gebruikt voor "gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen, etnisch, religieus of anders, i.h.b. Joden. De aanvallen worden gekarakteriseerd door de vernieling van hun omgeving (huizen, synagogen, etc) en gaan gepaard gaan met het opjagen van leden van de geviseerde groep, geweldpleging en moord."

Pogroms na het einde van WO II