Jesus Christus, unser Heiland

johnneshus_jesuschristus

Luthers bewerking ('Besserung') van een Tsjechisch avondmaalslied voor toegeschreven aan Johannes Hus
NB: niet te verwarren met het Paaslied van Luther dat dezelfde aanvangswoorden heeft (Liedboek, gezang 204)
zie daarover het opstel van Wim Kloppenburg


 jezuschristusonzeheiland


1 Jezus Christus, onze Heiland,
die weerstond de oude vijand,
die op dood en leven streed
en voor ons, voor zijn vrienden leed, --

2 opdat wij dit niet vergeten,
geeft Hij zich als brood te eten
en Hij schenkt zijn bloed als wijn,
schenkt het ons, die zijn vrienden zijn.

3 O wij mogen vast geloven,
dat die spijze van hierboven
kracht geeft wie gevangen zijn
in hun zonden, in angst en pijn.

4 Die berouw hebt van het kwade,
proeft en smaakt nu Gods genade;
maar gij die van schuld niet weet,
hoedt u, dat ge u geen oordeel eet.

5 Jezus zelf sprak: 'Komt, gij armen,
Ik zal me over u erbarmen;
wie gezond zijn hebben Mij
niet van node, Ik ga hen voorbij.
'

6 Hebben wij zijn roep vernomen,
laat ons dan vertrouwend komen
tot des Heren Avondmaal;
bij Hem vinden we een goed onthaal.

7 En verkwikt gaan wij ten laatste
huiswaarts en aan onze naasten
tonen wij ons welgezind,
omdat Hij ons zozeer bemint.

Martin Luther (1483-1546)
Vertaling Ad den Besten (1923-2015)


bron: Een plaats ontzegd. 64 liederen uit het concept van de gezangencommissie, 1983