Ook tegen geestelijk geweld moeten kinderen beschermd worden

God als boeman...

 

home | up

In Knack (10 mei 2017) doet Montasser Alde'emeh verslag van zijn rondgang langs scholen. Hij vraagt bij het begin van de les: 'Wie is er hier wel eens bang?' En als hij dan doorgaat op de antwoorden ontdekt hij hoezeer de islamitische pedagogiek nog in de kinderschoenen staat, of beter: onbestaande is. Het is daar nog maar al te vaak: dreigen met straffen, en achter broer/vader staat Allah. Die ziet alles en zal je na je dood nog wel weten te vinden als je iets mispeutert... Tsja, wat kun je er aan doen? Niet veel, maar toch ook wel meer dan je denkt. Enkele gedachten.

Dat laatste - een ander grondrecht komt in gevaar - is hier volgens mij duidelijk het geval. Ook kinderen zijn mensen en hebben dus rechten. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen: Hoe zit het met het recht van vrijheid van godsdienst in de eerste betekenis van dit grondrecht, nl. mensen hebben er recht op om vrij te zijn van religieuze dwang. Geldt dat niet ook voor kinderen, dat recht? Okay, dat kun je in huis/moskee/kerk niet afdwingen, maar daarbuiten dan toch zeker wel, of op zn minst tegenwicht bieden, een ander geluid laten horen, relativeren. En dan toch zeker op scholen die de overheid zelf inricht. Daar geldt het pedagogisch project van de school, ook in de lessen levensbeschouwing. Ook bestaat er zoiets als het kinderrechtenverdrag van de VN (1989). Artikel 19 gaat over de bescherming van kinderen tegen mishandeling en verwaarlozing. Hier wordt expliciet gezegd dat ieder kind recht heeft op bescherming ‘tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld. Is het aanjagen van angst met God als almachtige boeman, geen vorm van geestelijk geweld? En kom niet af met een vergelijking met Sinterklaas. Wie dat doet heeft van religie niets begrepen. Welnu, de Belgische staat heeft dit verdrag ondertekend en heeft dus beloofd dat ze alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied zal nemen om het kind tegen deze vorm van geweld te beschermen.

Ik zou zeggen: waar wachten we nog op !? Liefst samen met de inspectie, maar als het moet ook zonder. Kinderen gaan voor...

Dick Wursten