Een Leyse te singen op Kers-nacht,

Op die wijse: Alst beghint.

 
Nv zijt wellecome Heere Christ
 
Want ghy onser alder Heere bist
 
Nu zijt wellecome lieve Heere
 
Hier in aertrijcke ghy zijt so schone
Kyrieleys.
 
 
 
Kyrieleyson Christeleyson willen wy singen
 
Daer me die schone Leyssen beginnen
 
Iesus is geboren op die heylige Korsnacht
 
Van eene Maget reyne sy blevet en sy wast.
Kyrieleys.
 
 
 
Die Herders op die velde songen een nieu Liet
 
Dat Iesus was geboren wy en wistens niet
 
Gaet aen geender strate men salt u seggen claer
 
Tot Bethleem inder stede daer ist geschiet voorwaer.
Kyrieleys.
 
 
 
Die heylige drie Koningen wt verre landen
 
Sochten onsen Heere met Offerhanden
 
Die eene offerde Myrthe die ander wieroock
 
Die derde louter gout, van dat alderpuerste oock.
Kyrieleys.

Uit de: Nederlandse Liederenbank
De melodie aanduiding; 'Als beghint' betekent zoveel als: U kent de melodie wel.