Code

 (Gerrit Achterberg)

 

Up   Code   Deïsme  Onderweg

 

Code

De levenskracht die gij eenmaal bezat
verdeelt zich over het a b c.
Ik combineer er sleutelwoorden mee
en open naar uw dood het zware slot.

Het is, in ’t vers, de figuratie: God,
te vinden met de letters g, o, d,
in deze volgorde, maar niet per se,
ook andere formaties kunnen dat.

Iedere serie, elke schakeling,
uit welke taal genomen, is geschikt,
zolang ze in de juiste spanning staat.

De Dichter, onder ’t schrijven, weegt en wikt,
op dood en leven een schermutseling,
totdat de deur eindelijk opengaat.

(Gerrit Achterberg, Verzamelde Gedichten, p. 604)

 

commentaar: de twee kwatrijnen zijn ijzersterk en behoren naar mijn aanvoelen bij de krachtigste verzen die Achterberg schreef. Daarna zakt het gedicht als een pudding in elkaar. Proza-isch en in het laatste couplet banaal. Enfin, vind ik.