Actief pluralisme

   

Home
Up
Jan Leyers effect
Boerkaverbod
de echte vraag
Er zijn grenzen!
Neutraal of pluraal?
Postmodernisme

-- MOCHT U op deze pagina gekomen zijn op zoek naar Europees materiaal over het omgaan met diversiteit, of wilt u meer algemene achtergrondinformatie over hoe levensbeschouwelijk onderwijs op school wordt georganiseerd: klik dan hier (opent een nieuwe sub-website)

 

Actief pluralisme is een modeterm sinds Steve Stevaert - in zijn goeie dagen - hierover een boek redigeerde. Het zou de remedie zijn tegen de negatieve krachten die met de multi-culturele samenleving samenhangen. Typisch voor actief pluralisme is dat het de diversiteit niet schuwt, maar probeert te activeren als positieve kracht. Dus: niet zo simpel als het lijkt (passief het pluralisme accepteren lijkt al moeilijk genoeg), want levensbeschouwingen (en godsdiensten) zijn niet allemaal gelijk en de grootst gemene deler van alle levensbeschouwingen is eigenlijk maar heel klein. En er zit nogal wat explosief materiaal in levensbeschouwingen (waardeoordelen bijv.). Zeker in het levensbeschouwelijk onderwijs komt dit geregeld aan het licht. Goedbedoelde ontmoetingen leiden soms tot verrassende ruzies, uitwisselingen tot spanning; Vanaf deze pagina zijn enkele opstellen hierover ter beschikking. De link met de paginas over de postmoderne filosofie en mijn protestantse evaluatie daarvan (m.n. van het concrete differentiedenken, waarin de verschillen niet worden uitgewist, maar positief geactiveerd) moge duidelijk zijn.

Zeer belangrijk lijkt mij dat iedereen die zich op dit terrein beweegt, beseft dat er automatisch een versterking optreedt van de duidelijk afgebakende en georganiseerde standpunten (= gevestigde levensbeschouwingen, m.n. de religies). En ten tweede dat de vraagstelling al voor een groot deel de mogelijke antwoorden bepaalt. Ik noem dit - geïnspireerd door Patrick Stouthuysen - het Jan Leyers effect

laatste update Tuesday, 24 October 2023

 
This site was last updated
 October, 2023