Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen... (Johannes 20:1 en 19)

 

"Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen zeker...",

zeggen we wel eens als we vinden dat iemand al te enthousiast bezig is en dóórdraaft. We bedoelen dan: Waar jij van spreekt is een droom en zal nooit werkelijkheid worden.

Chrono-logisch is het onweerlegbaar: Pinksteren valt per definitie 50 dagen na Pasen (Pinksteren = Pentekoste = 50 in =t Grieks). Maar pas op: naast de logica van de tijd is er ook nog de theo-logica (de logica van God) van de heilsgeschiedenis en daarin worden wij aangemoedigd om tot op onze oude dag dromen te blijven dromen (Hd 2:17) en daarin kunnen zelfs Pasen en Pinksteren wel op één dag vallen. Ja, ik lieg niet: Lees Johannes h. 20 maar eens en let onderwijl op de tijdsaanduidingen (bijv.  Johannes 20:1 en 20: 19) en je kunt niet anders dan vast stellen dat volgens Johannes de gave van de Geest (v. 22) plaats vindt op de eerste Paasdag.

 

Een wonderlijke dag, een dag vol contrasten: Jezus is opgestaan, de discipelen zitten bij de pakken neer. De deur van hun huis is verzegeld met wel 7 sloten (angst), terwijl de steen voor het graf is weggenomen. Zij zijn nog helemaal terneergeslagen door de dood, waaruit Jezus reeds is verrezen. Maar daar trekt de Opgestane zich - God zij dank - niets van aan. Hij treedt souverein hun gesloten huis binnen en rolt de steen weg van hun angstig hart (vers 19b):

Jezus kwam en stond in hun midden en zei: Vrede zij u...

 

>Sjalom aleichem=... salaam aleikum: de gewone oosterse groet, maar ook méér dan dat. Jezus zegt zijn discipelen de vrede toe, de sjalom, de alomvattende heelheid van leven, de totale gaafheid aller dingen, die God voor ogen had toen hij de wereld schiep. Hij legt die niet op met geweld, nee, hij schenkt die, hij >laat die na=. Zijn sjalom is zijn testament, is de inhoud van het Nieuwe Testament. En met deze vrede stuurt hij ze op pad, de wijde wereld in: >Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u=. Ze moeten er op uit, er uit, uit dat gesloten huis, uit dat graf om midden in de wereld te gaan staan en daar Gods vrede te (be-)leven. Maar ze durven niet. ze zijn bang, ruimtevrees (of is het Escape from freedom, E. Fromm). De oude mens is ook nog zo onder de indruk van de dood en, de on-vrede is zo schrijnend reëel en doet pijn, in hen, om hen heen. Het lukt de nieuwe mens nog niet om echt op te staan op Pasen en daarom moet het ook Pinksteren worden (vers 22b):

 En Jezus blies op hen en zei: Ontvangt de heilige Geest...

 

>blies op hen=... dat klinkt vreemder dan het is. Adem, wind, geest: in de bijbelse talen is dat één woord. Wie het ene woord hoort, hoort de voor ons verschillende betekenisaspecten tegelijk, in enen. En die ziet het gebeuren: Net als in Genesis 2 waar de Schepper de nog levenloze mensengestalte zijn adem in de neusgaten blies (en zo werd de mens >een levend wezen=), zo blaast nu Jezus, de Herschepper, over zijn >doodbange discipelen= (en zo wordt de mens opnieuw geboren, nieuwe mens, Adam redivivus). >t Wordt nu echt tijd om op te staan en echt te gaan léven. Terecht zeggen we tegen iemand die zijn geluk niet op kan, die m.a.w. volmaakt  gelùkkig is, wel eens:

>Het is Pasen en Pinksteren tegelijk bij hem....=

 

ds. Dick Wursten

 

terug naar de lijst met preken