Prekenlijst

[home][up]

Schriftlezing (bijbelboeken alfabetisch)

onderwerp

   

Kerstmis

Kerstmidrash

Pasen Opstanding: Hoe bedoel je?
Hemelvaartsdag Wat/waar is die hemel?
Pinksteren Pinkstervuur (Pascal) of Levensadem (Pnoè)

Sophia, Sapientia (Spreuken en Job)

De ware wijsheid, spelend voor God 

Aartsvader Abraham Een portret in 5+1 verhalen
   

1 Johannes 1

een gnostische brief?

1 Koningen 17

En opeens is hij daar: Elia, de profeet

1 Koningen 19

Stilte na de storm, Elia op Horeb 2013/2020

1 Korinthiërs 12

Leve de verscheidenheid

1 Korinthiërs 13

Leve de liefde

1 Korinthiërs 15

Leve het leven

1 Samuël 24

Saul slaapt... een buitenkans?

1 Samuël 25

Abigail leert David een lesje

1 Samuël 31 (-2 Samuël 1)

Hoe zijn de helden gevallen...!

2 Samuël 6

David danst voor de ark

2 Samuël 12

David en Batseba (de straf)

2 Samuël 15

De staatsgreep van Absalom

2 Samuël 18-19

Absalom's dood

Deuteronomium 4 - Romeinen 8

Tussen D-day en V-day

Esther 1

Waar is God gebleven ?

Esther 3

History revisited (Amalek)

Esther 6

Bevrijdende lach

Exodus 1

Humor, want ernstig

Exodus 2:1-10

3 vrouwen tegen 1 man

Exodus 2:11-22

Mozes' eerste wedergeboorte

Exodus 3 (vanaf 2:23)

Mozes ontmoet zijn God...

Exodus 5

Let my people go!

Exodus 15

dopen met Mozes en Mirjam

Filippenzen 2 (14) & Johannes 15

"Empowerment"

Filippenzen 3:12-4:1

een kruis maken

Filippenzen 3:2-11

winst en/of verlies

Filippenzen 4:2-9

gentleness & cooperation

Galaten 5

Vasthouden, die vrijheid...

Genesis 1

Laten we eens gewoon lezen...

Genesis 11 & Handelingen 2

Eenheid en veelheid..

Genesis 11,27 - 12,6

heimwee naar de toekomst

Genesis 12, 1-10

positieve discriminatie

Genesis 18, 1-8

Abraham en de 3 mannen

Genesis 21 A handmaid's tale
Genesis 22 Het offer van Isaak (een sterk verhaal)

Genesis 25, 19-34

Jakob en Ezau

Genesis 27

Jakob, de bedrieger

Genesis 28, 10-19

Jakobs ladder

Genesis 32, 14-32

Jakobs nachtgevecht

Genesis 49, 10 ...Totdat Silo komt (taalkundige verkenning)

Handelingen 1

hemelvaart, ruimtevaart

Handelingen 2

Het taalspel van Lukas (pnoè, bia, glossa)

Handelingen 2

Vuur van Pinksteren (Pascal)

Handelingen 9

Paulus geroepen

Handelingen 14

Van goden en mensen (Ovidius)

Handelingen 16, 20-41 (I)

Hervorming en Heil

Handelingen 16, 20-41 (II)

Rome miniatuurstad - Filippi

Handelingen 26

Paulus' apologie

Handelingen 28

Open einde...

Hooglied ...Van Akiba tot Bach (uitleggeschiedenis)

Jesaja 2:1-5

Een profetische blik

Jesaja 7:9b

Immanuel: geloofsvertrouwen

Jesaja 11:1-10

uit Jesse's stam

Jesaja 40:1-11

Waiting for the Messiah

Jesaja 55

Dorst naar God?

Job 31

Spreekt God ? Job wacht op antwoord

Johannes 1, 35

De Jordaan en de Ganges

Johannes 1, 29-34 (het lam Gods - voor en na)

Het lam Gods..., met andere ogen

Johannes 2, 1-11 (bruiloft te Kana)

De wijn is op...

Johannes 3, 1-21 (Nikodemus)

Het verhaal van Nikodemus

Johannes 16, 7 (Het is beter dat ik heenga)

Goddelijke pedagogie

Johannes 20

De Hof van Eden in de graftuin

Johannes 20, 19-29

Thomas

Lukas 1, 46vv

Maria zingt 'Magnificat'

Lukas 2, 21-35

Simeon en oudjaar

Lukas 4, 1-13

Consuminderen

Lukas 4, 14-30

Profeet in eigen land...

Lukas 5, 1-11

De Visser heeft beet

Lukas 6, 39

Als een blinde een blinde leidt... (Bruegel)

Lukas 10, 1-20

De uitzending van de 70/72

Lukas 12, 39-53

Jezus zaait verdeeldheid: hoe zit dat?

Lukas 13, 6-9

De vijgeboom in de wijngaard

Lukas 15

Vadermoord en vaderliefde

Lukas 16, 1-9 (10-13?)

Fraude in Gods koninkrijk ?

Lukas 17:11-24

Onze tijden en Gods tijd

Lukas 18, 9-14

farizeeër en tollenaar

Lukas 21, 25-36

Wakker zijn...

Lukas 22 - 23

Lukaspassie

Lukas 22:39-46

Gethsemane

Lukas 24, 1-12

Pasen

Lukas 24, 13-35

De Emmausgangers

Markus 1,1(-14)

Het echte 'evangelie'

Markus 1,1-13

Waar bouwen wij op ?

Markus 1,29-39

Reculer pour mieux sauter

Markus 1,41

Jezus en de paria

Markus 4,35-41

Storm...

Markus 5, 21-25 / 3543

Jairus dochtertje

Markus 5, 22-34

wegstromend leven

Markus 6,1-6a

De valkuil van Nazareth (ik ken 'm al)

Markus 7, 24-30

Een door en door Joodse Jezus...

Markus 8, (16)22-26

Ziende blind te Betsaïda

Markus 8, 27-38        

Petrus, een voorbeeld ?

Markus 10, 1-16

Echtscheiding ?

Markus 16

De Heer leeft ! Hoezo ?

Mattheüs 1 (de maagd?)

Jozef en Jesaja

Mattheüs 2 (Kerst Midrash)

De komst van de Magi als midrash

Mattheüs 2 (Driekoningen)

Wereldwijd perspectief

Mattheüs 2,1-12

De vierde wijze

Mattheüs 3

Kerstmis ? Pasen !

Mattheüs 5:20-26 Jezus overdrijft... (bergrede)

Mattheüs 6: 25-34

onbezorgd zorgen

Mattheüs 7: 12-29

Schijn bedriegt !

Mattheüs 9: 9-13

Navolging

Mattheüs 10: 16-20

Slim als een slang, puur als een duif

Mattheüs 10: [24]34-39

Gevaarlijke godsdienst!

Mattheüs 11: 25-30

complex en toch eenvoudig

Mattheüs 11: 28

Een juk dat je draagkracht vergroot

Mattheüs 13: 31-33/44-45

onooglijk essentieel

Mattheüs 13: 45-30

geduld met het kwaad

Mattheüs 15: 21-28

hemels brood voor honden

Mattheüs 16: 1-4

Een wonder? een teken! (doop)

Mattheüs 16: 24-26

De wereld en je ziel

Mattheüs 17: 14-20

maanziek?

Mattheüs 18: 21-35

hoezo schuldig?

Mattheüs 20: 1-16

De arbeiders in de wijngaard (afgunst)

Mattheüs 20: 29-34

ellende onderweg

Mattheüs 21: 31

Ja zeggen en ... nee doen

Mattheüs 21: 33-41

de wijngaard des Heren? - 2007

Mattheüs 21: 33-41

De pachters van de wijngaard - 2020

Mattheüs 22: 34-40

het grote gebod

Mattheüs 24

het einde

Mattheüs 25:1-12 [TV-uitzending]

De bruidsmeisjes en hun lampen

Mattheüs 25: 31-46

de parabel van de verbaasde mensen

Openbaring (algemene inleiding) Inleiding op dit bijbelboek (Van Hartingsveld)
Openbaring 18 De val van Babylon
Openbaring 20-22 Alles wordt nieuw... ?

Prediker 3 (turn, turn, turn...)

Waar blijft de tijd?

Psalm 36 Herbronnen bij de levensbron
Psalm 62 Heilzame stilte, innerlijke rust
Psalm 69 Gods zwijgzaamheid
Psalm 88 Heman, de vloeker
Psalm 126 Die met tranen zaaien....

Richteren 11

Jephta en zijn dochter, een bijbelse tragedie

Richteren 13-16

Was Simson een 'half-god' ? (from: Torah.com)
Simson voor de leeuwen (4 oude preken)

Romeinen 8:14-30

"Alreeds" en "Nog niet"

Romeinen 12,2

Metamorfose (het hokjesdenken voorbij)

Ruth (vanuit hoofdstuk 3)

weldaden in het gewone leven

 
Afscheid van een oude dame
  Orgelpreek