Paaspreken

Schriftlezing Onderwerp
Bijbelgedeeltes  
   
Hooglied 3:1-5 Maria Magdalena en het Hooglied (Pasen)
Johannes 20 Hooglied en Pasen (Vasthouden of loslaten)
Johannes 20 De Hof van Eden in de graftuin
Johannes 20, 19b Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen...
Johannes 20, 19-29 Thomas
Lukas 24, 1-12 Opstanding: hoe bedoel je? (2 preken)
Lukas 24, 13-35 De Emmausgangers
Markus 16 De Heer leeft ! Hoezo ?