Psalm 137, By the rivers of Babylon...

[prekenlijst]

 

Een collectieve rouwverwerkingspsalm, psalm137

[Begint als een klaagzang (wij zaten terneer, wij weenden - verleden tijd), slaat om in een verheffing van de Heer/Jeruzalem als hoogste waarde (Twee eden van trouw aan Sion, en zijn God worden gezworen), eindigt met een roep om vergelding (in krasse taal, rauw als de rouw - Babylon's zuigelingen verpletteren tegen de muur. Bijna niet opschrijfbaar, die zin, nauwelijks voorleesbaar... maar wel uit het èchte léven gegrepen).
Viering in de Brabantse Olijfberg (zondag 'oculi', 12 maart 2023)
Hoofdmuziek: Psalm 137 koor, orkest, orgel van Guy Ropartz (1864-1955). - zie https://website.procant.be/ropartz-ps-136-137/


historische achtergrond van Psalm 137
uitleg van psalm 137

Naast het Babel/Juda van toen zet ik Rusland/Ukraïne van vandaag;

KRANT: De MORGEN januari 2023

De dag dat een raket insloeg
 
Op zaterdag 14 januari 15.40 uur slaat een Russische Kh-22 raket, zo groot als een touringcar, in op een woonblok aan de Overwinningskaai, om precies te zijn: in nr. 118, in Dnipro (stad van ca. 1.000.000 inwoners). Meer dan dertig appartementen zijn onmiddellijk verdwenen (gaan in vlammen op is te vriendelijk: ze ‘verdampen in één klap, inclusief de inwoners). De appartementen zijn met bijna chirurgische precisie aan stukken gescheurd, daken en muren weggeslagen waardoor je plots kunt binnenkijken in de half verwoeste woonkamers, badkamers en keukens. Een schaal met fruit staat nog ongeschonden op tafel in een keuken die opengemaakt lijkt als een poppenhuis. In een andere flat hangt een schilderij van een hond scheef aan een keukenmuur. De rest van de keuken is er niet meer. 
Dinsdagochtend komen families van enkele slachtoffers samen op de plaats van de ramp. Ze houden een stille wake. Tot een vader zijn woede begint uit te schreeuwen. “De Russen, laat ze allemaal omkomen, duivels zijn het”, roept hij uit. Hij houdt zijn telefoon omhoog om een filmpje te toen van zijn kleinzoon. “Dit kind ligt nog altijd onder het puin! Ik vervloek ze en ik wens dat van elk Russisch gezin twee of drie kinderen ergens onder brokstukken ligt, net als deze jongen.”

 

Historische achtergrond bij Psalm 137: het rijk van Babylon

Wiki: Nebukadnezar II regeerde van 605 tot 562 v.Chr. Hij herstelde het Babylonische Rijk in z’n oude glorie door grote restauratie- en bouwactiveiten…
Zo stond hij te boek, zo wilde hij herinnerd worden. ECHTER: daarvoor voerde hij wel de eerste 20 jaar van z’n bewind bijna voortdurend een veroverings- onderwerpingsoorlog.

- Assyrië, vorige grootmacht, (verantwoordelijk voor de verdwijning van de 10 stammen) definitief uitschakelen.
- Egypte, de andere grootmacht van die tijd neutraliseren…
- Alle kleine landjes, vorstendommetjes, tussenin tot vazalstaten herleiden
Sommigen kozen zijn kant: Edom.
Anderen verzetten zich: die vaagde hij van de aardbodem: Juda [En Edom, buurland, pikte een graantje mee. Sindsdien heeft Edom een slechte naam in Juda]
 
De tweede helft van zijn regeerperiode is dan periode van de herbouw, m.n. de hoofdstad Babylon werd weer in zijn vroegere luister hersteld. Dat is juist. Alleen is die glorie toch wel bevlekt met bloed. (Denk – contrast – aan David, die de tempel niet mocht bouwen… want teveel bloed aan zijn hand)
-        De poort van Isjtar
-        Tempel van Marduk
-        En de toren/tempel van Etemenanki… Volgens beschrijvingen 91m, hoog, bij Herodotus 421m (typisch Herodotus!). Trapsgewijs, gestapeld, de ziggurat der ziggurats (reeds present in mythische tijden: Enuma Elish, scheppingsepos). Besef: ook het verhaal van de toren van Babel is in de ballingschap vaak verteld (wellicht is het zelfs daar te boek gesteld).
-        Kanalisering van de stad, terrasvormige bouwwijze, de beroemde hangende tuinen van Babylon (wereldwonder)
Dat is de VOORKANT die in de boeken staat. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
 
Wie voerde die werken uit? Gedeporteerden werden voor deze vernieuwbouw ingeschakeld [vgl. de voetbaltempels in Qatar]. De achterkant, onderkant, waar de klappen vallen.

Waar lees je die verhalen? Waar zijn de kronieken van de verslagen volken? De verhalen over vermoorde ouders, weggevoerde kinderen? Ze spreken zelf niet, want ze zijn niet meer, er is enkel het verdriet bij de achterblijvenden, overblijvenden, de overlevenden, vaak te groot voor woorden… (vgl: Rachel weent over haar kinderen (= profeet Jeremia, tijdgenoot van de deportatie), en ze weigert zich te laten troosten, omdat ze niet meer zijn).
De bijbel is een merkwaardig boek: grote delen bevatten nl. exact dat andere verhaal dat niet verteld wordt in de succesgeschiedenisboeken (propaganda der machtigen). Het biedt een contrastverhaal, complementair. Tegenschiedenis: alles ‘op z’n kop’ (Magnificat). En zo geven deze teksten stem aan wie geen stem (meer) heeft. Het perspectief van de slaven in Egypte, ballingen in Babylon. En ze laten dat ook zien/voelen (poëzie, liederen): Wat dàt met een mens doet, daar te moeten leven, waar de klappen vallen, de slachtoffers (en de naasten, de na-bestaanden), overlevenden.

Als grootmachten op elkaar botsen en je ‘er voor niets’ tussenzit. (de Joden in Nabucco's tijd, de gewone mensen in Ukraïne)
 
Israel/ Juda ligt geprangd tussen de toenmalige grootmachten. Slagveld van het Midden-oosten. Berucht was de eerste slag bij het begin van de regering van Nebukadnezar bij de berg Megiddo… Har Megiddon. Een gruwelijke veldslag, niet tegen Israel, maar tegen Egypte (de andere grootmacht van toen), maar de koning van Juda had toevallig wel de kant van Egypte gekozen.

Nebukadnezar wint, Jeruzalem weent, moet bloeden. De koning moet zich vernederen (wordt vervangen door een marionet), schatting betalen, de elite wordt gedeporteerd. = 605 v Chr. – hier wordt de droom van Poetin reeds beschreven. 20 jaar later – 586 Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt, de tempel vernietigd, het heilige der heiligen… weg! Nog eens een groot deel van het volk gedeporteerd. Onder hen Ezekiel, en Jesaja II. (h. 40: Comfort ye, my people), de Klaagliederen.. als begin van het verwerkingsproces… Het is gedaan! Wat doe je dan? En Jeremia, hij correspondeert met de achterblijvers, vanuit Egypte.
 
Psalm 137
 
Aan babels stromen daar zaten wij, en wij hebben geweend als wij aan Sion dachten.
50 jaar zal het nog duren voor een deel van het volk mag terugkeren. De gedeporteerden zijn nooit kunnen terugkeren... Hun kinderen - missschien, hun kleinkinderen - wellicht nog. Velen zijn ook niet teruggekeerd. Zij die terugkeren, zij verheffen hun stem, zij weeklagen, mede namens hun ouders (zo zit je als kind in elkaar, ook als je zelf oud bent geworden). Zie de doorwerking van de shoah... Ook al is het voorbij, dan nog schiet het gemoed vol, om het onrecht de voorouders aangedaan. De herinnering blijft leven… De doden zijn present ook 2, 3 generaties later. Trauma’s worden doorgegeven. (Volgens Dick Swaab, zelfs neurologisch, maar dit terzijde).
Het bijbels mensbeeld weet dat zeer wel: tot in het tweede, derde geslacht werkt het door...

Dit lied zal dus waarschijnlijk gezongen zijn, na de ballingschap… Er wordt in perfectum gesproken over het zitten aan Babels stromen. Ook bij Ropartz.

De weeklacht over het groot onrecht, het onuitsprekelijk lijden, wordt een aanklacht. Die ramp kwam niet zomaar uit het niets, als noodlot … Nee, die is door mensen veroorzaakt. De legers kwamen in opdracht, hun vernietigingsmachine werd van boven aangestuurd, de vernieling was moedwillig, verkrachtingen, moordpartijen, deportaties. Er is een dader, er is een aandrijver. Je ziet hem niet, verscholen zit hij in zijn paleizen, god te spelen… Niemand kan hem raken.
Zo wordt het een rouwritueel - want dat is het eigenlijk, deze Psalm, een verwerking van het leed door de gevoelsstroom in een rite te gieten… Rouw is rauw. Het trauma zit in het lichaam en in de ziel tegelijk. En moet eruit.

Middels dit lied verwerkt een volk collectief het trauma van weleer. En in dit proces hebben ook de ongemakkelijke emoties (wraakgevoelens) niet verheeld. Zij hebben hun legitieme plaats in dit proces. Ze zijn namelijk reëel. Dus het heeft geen zin ze te verzwijgen, sterker nog: als je die foute gevoelens onderdrukt, gaat het niet lukken - of wordt de verwerking 'schijn'.
 
En nu? Vandaag?
Nebukadnezar is er niet meer, maar de nietsontziende machtgraaiers, het systemische kwaad (‘het kwade’, ‘de boze’) is er nog: de geschiedenis herhaalt zich niet, maar wel houdt zij een spiegel voor…

 
 
KRANT: De MORGEN januari 2023

De dag dat een raket insloeg
 
Op zaterdag 14 januari 15.40 uur slaat een Russische Kh-22 raket, zo groot als een touringcar, in op een woonblok aan de Overwinningskaai, om precies te zijn: in nr. 118, in Dnipro (stad van ca. 1.000.000 inwoners). Meer dan dertig appartementen zijn onmiddellijk verdwenen (gaan in vlammen op is te vriendelijk: ze ‘verdampen in één klap, inclusief de inwoners). De appartementen zijn met bijna chirurgische precisie aan stukken gescheurd, daken en muren weggeslagen waardoor je plots kunt binnenkijken in de half verwoeste woonkamers, badkamers en keukens. Een schaal met fruit staat nog ongeschonden op tafel in een keuken die opengemaakt lijkt als een poppenhuis. In een andere flat hangt een schilderij van een hond scheef aan een keukenmuur. De rest van de keuken is er niet meer. 
Dinsdagochtend komen families van enkele slachtoffers samen op de plaats van de ramp. Ze houden een stille wake. Tot een vader zijn woede begint uit te schreeuwen. “De Russen, laat ze allemaal omkomen, duivels zijn het”, roept hij uit. Hij houdt zijn telefoon omhoog om een filmpje te toen van zijn kleinzoon. “Dit kind ligt nog altijd onder het puin! Ik vervloek ze en ik wens dat van elk Russisch gezin twee of drie kinderen ergens onder brokstukken ligt, net als deze jongen.”


We herkennen het… Dit is wat er gebeurt met een vriendelijke gewone man, als het kwaad toeslaat, nabij komt, vlees-en-bloed treft, onder de huid kruipt. Wij zouden het zelf kunnen zijn.
Wat kan hij doen? Niets. Hij is machteloos om het kwaad te keren. En ook om de daders te vergelden [bringing to justice], het is ijdele hoop. Net als het verlies zelf, ondragelijk.
 
En hij kan het uitroepen, roepen tot God… schreeuwen! Dat er vergelding moet zijn, opwegend tegen het veroorzaakte lijden, rechtvaardig.
Laten we de vader die de Russen vervloekt, niet oordelen.
Laten we begrijpen dat zulke wonden diep zijn, dat er generaties nodig zijn om ze te helen.
En, een eerlijke verwoording ervan, helpt… en daarnaar luisteren, zonder oordeel, ook. En ritualisering om - terwijl je het meedraagt - toch door te kunnen gaan met het leven: Je slaat de bladzij niet om, maar je leest anders.
 
Als Ropartz deze rouwrite op muziek zet, dan kun je als het ware die proces volgen… van weeklacht over aanklacht naar een roep om vergelding.. vreselijk wat hij zegt, netzo vreselijk als zijn pijn !  
Maar als dat er dan uit is, en u kunt het (moet het) volgen op het niveau van het gevoel (kracht van muziek), dan doet Ropartz toch ook iets orgineels.
Na de meest gruwelijke zin, die ik niet durf herhalen… laat hij de weeklacht herbeginnen.
 
Is het anders nu ? Ja toch. Eens de oerkreet eruit is, klinkt de weeklacht toch anders. Vloeken kan een soort katharsis zijn.
Maar vloek dan in de richting van God, - Hem komt de wraak toe, Hij zal het vergelden (OT en NT). En laten we het dan ook daar neerleggen, in vertrouwen dat God er wel weg mee weet, -- het vertrouwen op de bevrijding die van God komt is immers het hoogste goed, zijn hoop en vreugde voor altijd (zoals hij zichzelf heeft voorgehouden - gezworen heeft, voor hij begon te vloeken).