Antwerps Collegium Musicum


[Concerten-archief ] [ Componisten ]

Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)

 

Op vrijdag 16 oktober 2015 hield het A.C.M. op te bestaan. Dit gebeurde tijdens een fraai slotconcert in de Protestante Kerk aan de Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen [klik hier voor het verhaal van die avond en van het ACM]

 

Deze site is dus 'archivarisch': Het ACM is geschiedenis. Ongeveer 100 concerten met 47 verschillende programma's hebben gedurende 15 jaar muzikanten en toehoorders een geheel eigensoortige muziek-beleving bijgebracht.

www.ceuleers.eu, voor wie Willem volgen wil...
en het archief voor wie nog eens wat terug oproepen wil

en voor de historici onder u: een heel korte bechrijving van de geboorte van het ACM.

[Français / English]

Info
foto: Paulien VerlacktHet Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.) is in 2000 opgericht en groepeert instrumentalisten en zangers die geïnteresseerd en gespecialiseerd zijn in de beoefening van oude(re) muziek, m.n. uit de periode van de Renaissance en Barok. Niet een puristische opvatting omtrent een authentieke uitvoering is hun uitgangspunt, maar het verlangen om samen 'goede' muziek te maken en uit te voeren, liefst in een zo optimaal mogelijke context. De figuur van Willem Ceuleers (
veelzijdig muzikant) speelt in deze groep een belangrijke rol. Hij zet de muzikale koers uit en bewaakt de kwaliteit. Het Antwerps Collegium Musicum is gespecialiseerd in concerten+, concerten waar de muziek geplaatst en geduid wordt. Voor religieuze muziek betekent dit dat men streeft naar meditatieve concerten, waar iets van de oorspronkelijke bedoeling en/of liturgische setting van de muziek tot z'n recht kan komen. Opnieuw is het niet de bedoeling om letterlijke historische reconstructies te maken. Dat is onmogelijk en voer voor religieuze archeologen. Als iets van de geest van de oorspronkelijke muziek kan worden 'gered' door ze in het heden op te roepen, is de doelstelling al meer dan bereikt. Voor de invulling van deze concerten staan Willem Ceuleers en Dick Wursten gezamenlijk in. 

 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van deze en toekomstige activiteiten van het A.C.M. geef uw adres dan door aan Dick Wursten of aan:

Willem Ceuleers | willem@ceuleers.eu | web: www.ceuleers.eu

3. financiën

Omdat het Antwerps Collegium Musicum werkt zonder subsidie of sponsoring, wordt een vrije bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten, die aan het organiseren van deze concerten verbonden zijn.

en français:

Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)
Cet ensemble a été fondé en 2000 et réunit des instrumentistes et chanteurs intéressés et spécialisés dans la musique ancienne, plus précisément des époques de la Renaissance et du Baroque. Le point de départ n'est pas une philosophie puriste de la pratique dite "authentique", mais le désir jouer de la "bonne" musique ensemble, et dans un contexte optimal. Willem Ceuleers, un musicien polyvalent, joue un rôle proéminent dans cet ensemble. Il trace la ligne artistique et sauvegarde la qualité.
Le A.C.M. se spécialise dans des concerts avec une valeur ajoutée, des "concerts+", où la musique est présentée dans un contexte. Ainsi la musique religieuse est interprétée dans des concerts méditatifs, où l'optique originelle de sa création ressortit mieux. Le but n'est pas une reproduction exacte du contexte historique; ambition impossible et objet d'étude des archéologues religieux. Il s'agit plutôt de suggérer et de faire revivre aujourd'hui l'esprit originel de la musique. Les concerts méditatifs sont conçus par Willem Ceuleers et Dick Wursten.

 

English

Antwerp Collegium Musicum (A.C.M.)
This group was founded in 2000 and brings together instrumentalists and singers interested and specialized in early music,  specifically Renaissance and Baroque. The starting point is not a purist philosophy striving towards so-called "authentic" performances, but the desire to play "good" music together, and this in an optimal context. Willem Ceuleers, a versatile musician, plays a prominent role in this set. The A.C.M. specializes in concerts with an added value, "concert+", where music is presented in an appropriate context. Therefore, religious music is often interpreted in more "meditative concerts", where something of the original intention of the music can be experienced. The goal is not an exact reproduction of the historical context. We are no archaeologists of religious music. It is rather to suggest and to revive the original spirit of the music today. The programs are conceived by Willem Ceuleers and Dick Wursten.