De geest van Calvijn

 

Home ] [ Up ] [ De geest van Calvijn ] [ Calvijn geniet ] [ Predestinatie ] [ Calvijn humanist ] [ Boeken over Calvijn ] [ Casper en Hobbes ] [ brief van Calvijn ]

 

Calvijn (500 jaar geleden geboren) / Academische zitting 11 mei 2009

 

11 mei 2009

20u00: Stadscampus UA

Lokaal R007 (ingang Rodestraat)

 

De Geest van Calvijn (en het kapitalisme)

 

Academische zitting ter gelegenheid van het Calvijn-jaar

 

Is er een verband tussen de opvattingen van Jean Calvin (1509-1564) en de opkomst van het kapitalisme?

 

m.m.v.

Prof.dr. Guido Marnef

Prof.dr. (em.) Albert Mok [klik hier voor integrale tekst van de lezing over Max Weber]

Prof.dr. (em.) Jurjen Wiersma

 

organisatie: Protestants Beraad van Antwerpen i.s.m. de Universiteit Antwerpen

 

 

Op 10 juli 2009 is het 500 jaar geleden dat in Noyon Jean Calvin geboren werd.  De ideeën die deze humanistisch geschoolde jurist in de loop van zijn leven ontwikkeld heeft over God, kerk en samenleving, werken door tot op de dag van vandaag. De wijze waarop hij vanuit Genève leiding gaf aan hervormingsgezinde christenen verspreid over geheel Europa, maakt hem tot een Europeaan avant la lettre. Het naar hem genoemde ‘calvinisme’ roept eerder benepen associaties op (“Raak niet, smaak niet, roer niet aan.”) en sinds Max Weber (1864-1920) wordt zijn naam nogal gemakkelijk verbonden met het kapitalisme en een bepaald arbeidsethos.

 

Tijdens de academische zitting leggen we deze (voor-)oordelen voor aan een deskundig panel. Prof. Guido Marnef (hoogleraar geschiedenis UA) zal spreken over de aantrekkingskracht die de leer van Calvijn in de 16de eeuw uitoefende op m.n. de Antwerpse kooplieden en Prof. Albert Mok (emeritus hoogleraar arbeidssociologie UA) zal de validiteit van de these van Max Weber (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904/5) onder de loep nemen, en lijnen doortrekken naar huidige verbanden tussen arbeidsethos en protestantisme. Prof. Jurjen Wiersma (emeritus professor ethiek Faculteit voor Protestantse Godgleerdheid, Brussel) zal de beide sprekers van antwoord dienen door ethische en politieke lijnen door te trekken. Na de pauze is er ook gelegenheid tot vraagstelling.

 

De zitting zal worden ingeleid met een korte multimediale evocatie van het leven en de leer van Jean Calvin (Johannes Calvijn) en wordt afgesloten met een feestelijke receptie (ja, Calvijn hield van gezelligheid!) in de gebouwen van de nabijgelegen Protestantse Kerk (Lange Winkelstraat 5)

 

Inlichtingen: Dick Wursten (03 2162668)

 

 

 

 

 

This site was last updated
 May, 2022