Dick Wursten's website

Welkom !

Ik hoop dat u al navigerend zoveel ontdekt wat u boeit, dat u niet meer hoeft te weten wie ik - een postmoderne protestant - ben (en vergis u niet: 'postmodern' is hier de geuzennaam). Veel plezier dus, & reacties welkom op mijn emailadres: dick@wursten.be

Wat de muzen gedaan hebben ten tijde van Renaissance & Reformatie is mijn 'typical topic' (mooi woord voor: stokpaardje). In 2009 promoveerde ik op de Franse hofdichter en psalmberijmer Clément Marot. In 2010 verscheen hierover een boek van mijn hand. Geïnteresseerd : Lees hier een samenvatting, of bezoek mijn aan hem gewijde website www.clementmarot.com.

Verder enkele subsites: De Psalmen hun berijmingen & muzikale zettingen op Psalterium, een blog over godsdienst en vrijheid en allerhande boek besprekingen

“We are not permitted to choose the frame of our destiny.
  But what we put into it is ours.”
               (Dag Hammarskjöld, Markings, p. 45 - more)

rubrieken: statements | theologie | cultuurmuziek | bach | onderwijs | preken

cover
Dick Wursten, Religie en Vrijheid

Vier essays over de plaats van religie in de Open Samenleving
online boek & een website over de islam

Voor 't voetlicht:

Heinrich Schütz  Musicalische Exequien

 

Discutabel

- Religie en geweld: een gevaarlijke cocktail

- God als personage in verhalen van menswording

- Klimaatparadoxen: Als niets-doen geen optie is.

- Ik zit niet te wachten op zelfverzekerde gelovigen

- De hoofddoek op school: enkele opmerkingen

- Zwarte zondag? Ninove en het Vlaams Belang

Bach, Johann Sebastian
- tekst en toelichting op een aantal cantates
- een biografische schets
(idem: mobile-friendly)

Martin Luther, de oogst van het Lutherjaar.
- De Lutherbijbel: een indrukwekkende prestatie

- Zwingli: God aan het woord laten

 

Religie

- christen & moslim: wat ons bindt... is wat ons scheidt

- God, hoe bedoel je? (God, a very short introduction)

- De Westerse cultuur als erfenis van het christendom

- Dringend gezocht: een definitie van religie

- Is het credo nog geloof-waardig?

- De geestelijke gevangenis van Jehova's kinderen

- Pedofilie: Kerk en machtsmisbruik

- Protestants-katholiek: Frequently Asked Questions

- De uitdaging van het fundamentalisme

 

Van alles ... en nog wat

- God verandert mensen (homo's)... of toch niet ?

- Ik was op de moslimbeurs: Alles sal reg kom...

- Bart De Wever: nationale verbeelding (de identitate)

- 'Meesterschap': het echte geheim van onderwijs

- Kerk & (homo-)huwelijk, een protestants geluid

- Protestantse kerk niet tegen euthanasie

 

Cultuur

- Guillaume Apollinaire, le Bestiaire ou le Cortège d'Orphée

- T.S. Eliot: fragmenten uit the Four Quartets
   - The Journey of the Magi door the Waste Land
- La Magdalène: Maria Magdalena - zondares/heilige

- Dichters, o.a. Gerhardt, Achterberg en Nijhoff

 

Antwerpen

- blog 'Echt Antwerps' weetjes over 't Stad
- onderzoek naar de Duitse kolonie van Antwerpen.

 

Bijbelvertaling en Liedboek
- De NBV21: Hoe vroom moet een vertaling zijn?
- BGT: Bijbel in Gewone Taal: Naast de kwestie
- NBVNieuwe Bijbelvertaling: Boeiend, maar...
HSV: De Herziene Statenvertaling: gewikt/gewogen.
 Nieuwe Liedboek, een boek met geestelijke liedjes
- De Lutherbijbel: een indrukwekkende prestatie 

 


Preken - (preken zijn altijd ad hoc...)
blog over Godsdienst en vrijheid
Allerhande Boekbesprekingen