Dick Wursten's website

Welkom op mijn website...

Ik hoop dat u al navigerend zoveel ontdekt wat u  boeit, dat u niet meer hoeft te weten wie ik - een postmoderne protestant - ben. Veel plezier dus, & reacties welkom op mijn emailadres: dick@wursten.be

Clément MarotWat de muzen gedaan hebben ten tijde van Renaissance & Reformatie is mijn 'typical topic' (mooi woord voor: stokpaardje). In 2009 promoveerde ik op de Franse hofdichter en psalmberijmer Clément Marot. In 2010 verscheen hierover een boek van mijn hand. Geïnteresseerd : Lees hier een samenvatting, of bezoek mijn aan hem gewijde Engelstalige website.
Info over de Psalmen, hun berijmingen & muzikale zettingen op Psalterium.

“We are not permitted to choose the frame of our destiny.
  But what we put into it is ours.”
               (Dag Hammarskjöld, Markings, p. 45 - more)

rubrieken: statements | theologie | cultuurmuziek | onderwijs | preken

cover
Dick Wursten, Religie en Vrijheid

Vier essays over de plaats van religie in de Open Samenleving
online boek & een website over de islam

Voor 't voetlicht:

Recent

- De Westerse cultuur en de erfenis van het christendom

- De mens vertelt verhalen over God om mens te worden

Bach, Johann Sebastian:
- een biografische schets (idem: mobile-friendly)
- tekst en toelichting op een aantal cantates

Martin Luther, de oogst van het Lutherjaar.

Antwerpen

- blog 'Echt Antwerps' weetjes over 't Stad
- onderzoek naar de Duitse kolonie van Antwerpen.

 

Cultuur

- Guillaume Apollinaire, le Bestiaire ou le Cortège d'Orphée

- T.S. Eliot: fragmenten uit the Four Quartets
   - The Journey of the Magi door the Waste Land
- La Magdalène: Maria Magdalena - zondares/heilige 

 

Bijbelvertaling en Liedboek:
- De Nieuwe Bijbelvertaling
- De Herziene Statenvertaling gewikt/gewogen
- Het Nieuwe Liedboek, een boek met geestelijke liedjes
- De Bijbel in Gewone Taal: Naast de kwestie
- De Lutherbijbel: een indrukwekkende prestatie 

 

Actueel

- De hoofddoek op school: enkele opmerkingen

- Bart De Wever: nationale verbeelding (de identitate)

- blog over Godsdienst en vrijheid

- Klimaatparadoxen: Als niets-doen geen optie is...

- Muziek: een veelzeggende taal (tertio)

 

Religie

- God, hoe bedoel je? (God, a very short introduction)

- Drie soorten religie (hoe niet langs elkaar heen te praten) 

- Het personage God in verhalen van mens-wording

- Ik zit niet te wachten op zelfverzekerde gelovigen

- Is het credo nog geloof-waardig?

- De geestelijke gevangenis van Jehova's kinderen

- Pedofilie: Kerk en machtsmisbruik

- Religie en geweld: een gevaarlijke cocktail

- Protestants-katholiek: Frequently Asked Questions (FAQ's)

- De uitdaging van het fundamentalisme

 

Van alles ... en nog wat

- God verandert mensen (homo's)... of toch niet ?

- Ik was op de moslimbeurs: Alles sal reg kom...

- 'Meesterschap': het echte geheim van onderwijs

- Kerk & (homo-)huwelijk, een protestants geluid

- Protestantse kerk niet tegen euthanasie


Preken - (preken zijn altijd ad hoc...)
blog over Godsdienst en vrijheid
Allerhande Boekbesprekingen