Dick Wursten's website

Welkom op mijn website...

Ik hoop dat u al navigerend zoveel ontdekt wat u  boeit, dat u niet meer hoeft te weten wie ik - een postmoderne protestant - ben. Veel plezier dus, & reacties welkom op mijn emailadres: dick@wursten.be

Clément MarotWat de muzen gedaan hebben ten tijde van Renaissance & Reformatie is mijn 'typical topic' (mooi woord voor: stokpaardje). In 2009 promoveerde ik op de Franse hofdichter en psalmberijmer Clément Marot. In 2010 verscheen hierover een boek van mijn hand. Geïnteresseerd : Lees hier een samenvatting, of bezoek mijn aan hem gewijde Engelstalige website.
Info over de Psalmen, hun berijmingen & muzikale zettingen op Psalterium
.

“We are not permitted to choose the frame of our destiny.
  But what we put into it is ours.”
               (Dag Hammarskjöld, Markings, p. 45)

rubrieken: statements | theologie | cultuurmuziek | onderwijs | preken

Voor 't voetlicht : mijn blog over godsdienst en vrijheid

Recent

- De Westerse cultuur en de erfenis van het christendom

- Muziek: een veelzeggende taal (tertio)

- De mens vertelt verhalen over God om mens te worden

Bach, Johann Sebastian:
- een biografische schets (idem: mobile-friendly)
- tekst en toelichting op een aantal cantates

Martin Luther, de oogst van het Lutherjaar.

Antwerpen

- blog 'Echt Antwerps' met dingen die je nog niet wist over 't Stad
- onderzoek naar de Duitse kolonie van Antwerpen.

 

Cultuur

- Guillaume Apollinaire, le Bestiaire ou le Cortège d'Orphée

- T.S. Eliot: fragmenten uit the Four Quartets
   - The Journey of the Magi door the Waste Land
- La Magdalène: Maria Magdalena - zondares/heilige 

 

Bijbelvertaling en Liedboek:
- De Nieuwe Bijbelvertaling & Herziene Statenvertaling gewikt/gewogen
- Het Nieuwe Liedboek, een boek met geestelijke liedjes
- De Bijbel in Gewone Taal: Naast de kwestie
- De Lutherbijbel: een indrukwekkende prestatie  

Actueel

- Pano over Forza Ninove: een gemiste kans

- Pedofilie: Kerk en machtsmisbruik

- Het verlangen om aan de goede kant te staan.

- Electriciteit na 2025: Wat zegt de wetenschap?

 

Religie

- God, hoe bedoel je? (God, a very short introduction)

- Drie soorten religie (hoe niet langs elkaar heen te praten)

- Interne vrijheid van godsdienst: een denkoefening

- Religie als een cultureel ethos ipv een set of beliefs

- Is het credo nog geloof-waardig?

- Religie en geweld: een gevaarlijke cocktail

- Protestants-katholiek: Frequently Asked Questions (FAQ's)

- De uitdaging van het fundamentalisme

- Alles is religie, maar religie is niet alles: 10 stellingen

 

Van alles ... en nog wat

- God verandert mensen (homo's)... of toch niet ?

- Ik was op de moslimbeurs: Alles sal reg kom...

- 'Meesterschap': het echte geheim van onderwijs

- De hoofddoek op school: enkele opmerkingen

- Kerk & (homo-)huwelijk, een protestants geluid

- Protestantse kerk niet tegen euthanasie

 

 

 

Preken - (preken zijn altijd ad hoc...)
blog over Godsdienst en vrijheid
Allerhande Boekbesprekingen

 

cover
Dick Wursten, Religie en Vrijheid

Vier essays over de plaats van religie in de Open Samenleving
online boek & epub