Wie is God?

   

Home
Up
Wie is God?
Wie is de mens?
Ouders kinderen
De Bijbel
Hemel en hel
Geloof en wetenschap
De Toekomst

WIE IS GOD?

 

A. Wie is God?

Een eerlijke vraag; niet nieuw natuurlijk, en echt menselijk. Ook eentje die meteen heel veel bijvragen en gedachten oproept:

 

 1. Wié is God?

 2. Wie is Gód?

 3. Bestaat Hij wel? Hoe dan? En waar? Hoe moet je je Hem voorstellen? Is het allemaal niet vreselijk vaag? En hoe kan ik dat allemaal weten?

 4. Waar komt God vandaan?

 5. Wat merk je van Hem als de mensen elkaar proberen uit te moorden? Hoe zit dat met Gods leiding? (Of zoals de geloofsbelijdenis zegt: Gods voorzienigheid?)

 6. Is God verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt?

 7. Heeft God de mens gemaakt, of hebben de mensen Hem bedacht?

 8. Vroeger waren er misschien tekenen en wonderen, maar nu merken we niets meer van God.

 9. Vroeger moest je bidden als je ziek werd, nu ga je naar de dokter.

 10. Er zijn zoveel godsdiensten. Hoe kunnen we dan weten wie de echte is?

 11. Kun je in een tijd vol natuurwetenschappelijke ontdekkingen nog wel spreken van een ‘God in de hemel’?

 12. Kan een ander je ervan overtuigen dat er een God is?

 13. Als God er is, wat is dan Zijn functie?

 14. Is geloof niet gewoon een kwestie van opvoeding?

 15. Wie logisch en nuchter denkt, heeft God niet nodig. Of wel?

 16. … [vul maar aan]

 

 


OPDRACHT
Lezen: Gen. 1:26,27 en Ps. 8:6 (God en mens ‘lijken’ op elkaar?). Kijk nu eens naar onderstaande afbeeldingen van ‘god’.

 

 

[Wat zie je, wat zou de maker bedoeld kunnen hebben?]

Welke voorstellingen heeft de mens zich van God gemaakt ?

Wat vind je wat dit betreft in de bijbelse verhalen? En in de mythologie?

 


 

B. Na alle vragen moet er nu toch iets van een antwoord komen.

 

Maar eerst nog dit: Alle vragen mógen worden gesteld, evengoed als mensen aan elkaar de serieuze vraag mogen stellen: Wie bén jij eigenlijk?

 

Als je met een ander omgaat, als je vriendschap sluit of een relatie met iemand aangaat, dan mag je toch zeker wel weten wie de ander is, wie je voor je hebt en wat die ander met jou voor heeft?

Hoe leer je nu iemand anders kennen? Hoe leer je van hem houden?

Doordat er een ontmoeting is geweest.

Iemand kan je wel wat vertellen van Koen of Marie, maar als er nooit een ontmoeting is geweest, blijft het “kennen van horen zeggen”.

Zo is het niet alleen met de ander, maar ook met de Ander, met God.

De vraag “Wie is God?” kan ook alléén maar worden beantwoord als er een ontmoeting is geweest. Alle andere kennis is “van horen zeggen” en behandelt ‘God’ als een gespreksonderwerp zoals vele anderen.

 

En nog iets: de vragen die wij ons stellen (zie boven) worden in de Bijbel niet of maar zeer ten dele gesteld. In de tijd van de Bijbel – en voor de mensen die de Bijbel hebben geschreven en lazen – was God er gewoon, een realiteit. Als je uit de Bijbel dus een antwoord wilt halen op dit soort vragen, zul je dat dus met een omweg moeten doen.

Misschien zo: de héle Bijbel is bezig om te vertellen wat men met God en elkaar heeft beleefd: het verhaal van God en mensen dus. En in het Nieuwe Testament doet men dat door niet rechtstreeks over God te vertellen maar over Jezus Christus. Als Hij verschijnt, dan is meteen ook duidelijk wie God is.

 

Opdracht

LEZEN: Kol. 1:15, Matth. 1:21, Joh. 14:4-11.

Déze boodschap heeft de kerk als Blijde Tijding = Evangelie, willen doorgeven. Nu is wel duidelijk dat dit geloof – want dat woord moet nu wel vallen – niet een zaak is van redeneren en regeltjes. Wil je weten wie God is, kijk naar Jezus! is de boodschap. Dus:

Wat zie jij als je naar Jezus kijkt?

Welk beeld van God levert dat dan op?

En geeft dat ook antwoord op de bijvragen en gedachten die wij hierboven formuleerden?

 

gebaseerd op: W. ter Horst, Het Woord en de Kerk 4

 

This site was last updated
 October, 2023