Liedboek dichters

   

Home
Up
Liedboek dichters
Nieuwe Liedboek
Vluchtheuvelzangen
Veni Emmanuel
Wat is liturgie ?
Willem Barnard
Kerkliederen
Souterliedekens
psalmen - vogelvlucht
Boetepsalmen
Kerstliedjes

De dichters achter (van) het Liedboek 1973

 

De commissie voor de Psalmberijming, onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. H. Miskotte en met Dr. H. Schroten (secretaris), vond dat het berijmen van Psalmen door dichters moest worden gedaan. Nadat zij in 1951 contact hadden opgenomen met Martinus Nijhoff kwam het project goed op gang: een vijftal jongere dichters raakte bij de arbeid betrokken, dichters die na de bevrijding naar voren waren gekomen met poezie waarin een de bijbelse inspiratie onmiskenbaar was: Willem Barnard (Guillaume van der Graft), Ad den Besten, W. J. van der Molen, J. W. Schulte Nordholt en Jan Wit. Samen met de oudere Muus Jacobse (Prof. Dr. K. Heeroma) vormden zij een soort 'dichtgenootschap'  dat na Nijhoffs dood in 1953 diens werk voortzette. Dit resulteerde in een nieuwe berijming van de Psalmen (1961), als eerste deel van een nieuw Liedboek voor de Kerken (1973). Het nederige - maar eigenlijk verheven - ambacht van geestelijk-lieddichter hadden ze geleerd door jarenlang in teamverband (dialoog) de bijbelse Psalmen te berijmen. Een driedubbele oogst leverde het op voor de Kerk: vertalingen (Psalmen en gezangen) en nieuwe liederen.

Ik heb wat materiaal rond die Psalmberijming bijeengezet.

Th. Goovaart, die hun werk van nabij volgde als secretaris, schreef na afloop van ieder van hen een 'levensschets'. In het Compendium bij het Liedboek werden die gepubliceerd. U kunt er hier een viertal van lezen.

Jan Wit

Willem Barnard

Schulte Nordholt

Ad den Besten


 

This site was last updated
 December, 2018