Qui cantat bis orat

   

Home
Up
Liedboek dichters
Nieuwe Liedboek
Vluchtheuvelzangen
Veni Emmanuel
Wat is liturgie ?
Willem Barnard
Kerkliederen
Souterliedekens
psalmen - vogelvlucht
Boetepsalmen
Kerstliedjes

Omdat 'zingen' mij mateloos fascineert heb ik me nogal vaak bezig gehouden met liederen (werelds en geestelijk), waarbij melodie en tekst mij beiden evenzeer boeien. Soms leidde dat tot beschouwingen bij een lied, soms tot wat uitgebreidere analyse van achtergronden van bepaalde liederen. Hieronder vindt u een selectie (waarschuwing: ik ben maar een 'amateur' en helemaal geen hymnoloog).

Aan de psalmen heb ik een eigen subweb gewijd. Het werd te veel om hier op te nemen. Ik raad u aan uw verkenningstocht vanuit dit subweb voort te zetten. Daar vindt u ook een samenvatting van mijn proefschrift, gewijd aan de uitvinder van de grondlegger van het Geneefse Psalter (qua tekst dan toch). Clément Marot (voor hem zie www.clementmarot.com )

 

 enige gezangen besproken

  •  gezang 157: Hoe helder staat de Morgenster (een wapen tegen de pest en een liefsdesverklaring van Ph. Nicolai, 1600)

  •  gezang 122: The first noel: Veni redemptor gentium: Kom tot ons de wereld wacht, een kerstlied voor volwassenen. met nieuwe/oude vertalingen

  •  gezang 125: O kom, Immanuël (Veni Emmanuel, de O-antifonen; Barnard verbetert zichzelf: inhoudelijk zeker, maar ook dichterlijk ?)

  •  gezang 145: Nu syt wellecome. Enkele opmerkingen over dit lied (met eenvoudige polyfone zetting)

  •  gezang 117: Hoe zal ik u ontvangen (origineel met 3 vertalingen-berijmingen)

  •  gezang 170: Meester men zoekt u wijd en zijd (erg populair, maar er zit een addertje onder het gras)

  •  gezang 196: Den Heer wil ik prijzen (Revius' dancliet, vernield door Barnard)

  •  gezang 221: Wees gegroet gij eersteling der dagen (een oud gezang herontdekt door Willem Barnard)

 

This site was last updated
 April, 2019