Qui cantat bis orat

   

Home
Up
Liedboek dichters
Nieuwe Liedboek
Vluchtheuvelzangen
Veni Emmanuel
Wat is liturgie ?
Willem Barnard
Kerkliederen
Souterliedekens
Boetepsalmen
Kerstliedjes

Ik heb mij als muziekliefhebber af en toe wat verdiept in liederen (werelds en geestelijk). Hierbij boeien melodie en tekst mij beiden evenzeer. Soms leidde dat tot beschouwingen bij een lied, soms tot wat uitgebreidere analyse van achtergronden van bepaalde liederen. Hieronder vindt u een selectie (waarschuwing: ik ben een 'amateur', geen hymnoloog).
Aan de psalmen heb ik een eigen subweb gewijd. Het werd te veel om hier op te nemen. Ik raad u aan uw verkenningstocht vanuit dit subweb voort te zetten. Daar vindt u ook een samenvatting van mijn proefschrift, gewijd aan de uitvinder van de grondlegger van het Geneefse Psalter (qua tekst dan toch). Clément Marot (voor hem zie www.clementmarot.com )

 

 enige gezangen besproken

 •   gezang 90Is God de Heer maar voor mij. (Een lied van Paul Gerhardt op de melodie van een Engelse ballade/dans: Rowland)

 •  gezang 157: Hoe helder staat de Morgenster (een wapen tegen de pest en een liefsdesverklaring van Ph. Nicolai, 1600)

 •  gezang 122: The first noel: Veni redemptor gentium: Kom tot ons de wereld wacht, een kerstlied voor volwassenen. met nieuwe/oude vertalingen

 •  gezang 125: O kom, Immanuël (Veni Emmanuel, de O-antifonen; Barnard verbetert zichzelf: inhoudelijk zeker, maar ook dichterlijk?)

 •  gezang 145: Nu syt wellecome. Enkele opmerkingen over dit lied (met eenvoudige polyfone zetting)

 •  gezang 117: Hoe zal ik u ontvangen (origineel met 3 vertalingen-berijmingen)

 •  gezang 170: Meester men zoekt u wijd en zijd (erg populair, maar er zit een addertje onder het gras)

 •  gezang 185 & 186: Twee Latijnse (kruis)hymnen: Vexilla regis prodeunt en Pange Lingua gloriosa

 •  gezang 196: Den Heer wil ik prijzen (Revius' dancliet, vernield door Barnard)

 •  gezang 202: Nu de Heer is opgestaan (een paaslied van de Victorijnen, waarin de hele wereld wordt vernieuwd)

 •  gezang 221: Wees gegroet gij eersteling der dagen (een oud gezang herontdekt door Willem Barnard)

 •   gezang 265Jerusalem, my happy Home...Jeruzalem mijn vaderstad (in tweede naïviteit berijmd door Willem Barnard)

 •  gezang 370 & 382: De ochtendhymne en de avondzang van Ambrosius.

 •   gezang 429: Wie maar de goede God laat zorgen (met veel info over het oorspronkelijke lied van Neumark)

 •  gezang 477: Geest van hierboven, een ballet van Gastoldi draagt de dans van het leven (externe link)

 

This site was last updated
 April, 2021