Muziek


verzacht niet alleen de zeden (Aristoteles), maar doet nog veel meer.

Dat kun je alleen niet onder woorden brengen. Juist daarom !
Hier een verzameling van opstellen rond :