Maria aanhoort Gabriels groetenis (fra. Angelico)

 

AVE
polyfone muziek
rond  
en
interkerkelijke bezinning
op
MARIA 

  hier klikken voor de toelichtende teksten

hier klikken voor het programmaboek

De Antwerpse Raad van Kerken (A.R.K.) organiseert in samenwerking met het Antwerps Collegium Musicum een avond rond de figuur van Maria. Centraal staan een zevental muziekstukken uit de 15de en 16de eeuw, die alle beginnen met de aanroeping ‘Ave’. Sinds de aartsengel Gabriël het Joodse meisje Maria zo groette is dit een gevleugeld woord geworden in de verering van de heilige maagd Maria. In de oecumenische dialoog was zij tot op heden vaak een sta-in-de-weg, omdat protestanten haar wel respecteerden als de moeder des Heren, maar met haar verering geen blijf wisten.

E.H. Paul Pas (theoloog en voormalig pastoor Pius X-parochie Wilrijk; momenteel bezig met een boek over Maria) en ds. Dick Wursten (protestants predikant te Antwerpen-oost en moderator van de A.R.K.) maken tussen de muzikale bedrijven door de balans op van 20 eeuwen Mariologie.

Maria: meisje, maagd, moeder, madonna, middelares ? U bent van harte welkom op deze avond met polyfone muziek en interkerkelijke bezinning, want wat de uitkomst van de discussie ook zij: Maria was in elk geval veler ‘muze’.

[Op het programma staan werken van Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Pierre de la Rue, Jean Mouton, Heinrich Isaac en Ludwig Senfl; De werken worden uitgevoerd door het koor van het Antwerps Collegium Musicum o.l.v. Willem Ceuleers. Inkom vrij]

 

Home | François Couperin | Musicalisches Opfer | Sweelinck | Weckman(n) | Lagrime | Pasqua Italiana | Sero te amavi | Ave Maria... | Abraham | 30 jaar A.R.K. | Componisten | de kathedrale mis | Geestelijk Concert IV | Te Deum