Footprints
 

Home
Up
God?
Brede en smalle weg
Footprints
Hemelvaart
Actief pluralisme
Holy ignorance
kerk, seks en huwelijk
euthanasie
(homo-)huwelijk
Vergeven
'sleutel-slot' relaties
Kierkegaard
het transcendente
notities over religie
Openbaring?
Leve de Mythe
Fundamentalisme
Michelle Martin
Zomaar wat

Een van de meest geliefde troost-teksten is het gedicht: "Voetstappen in het zand"... een gedicht met een bijzondere geschiedenis. Het is ook op muziek gezet (zie youtube), ik raad u echter aan er niet naar te luisteren (mierzoet). Eerst de teksten, dan wat achtergrondinfo, info over de schrijfster (presumed author) en een parodie, want dat kan niet uitblijven bij zulke gedichten.

 

Voetstappen in het zand

Footprints in the sand

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."
 

One night I dreamed a dream.
As I was walking along the beach with my Lord.
Across the dark sky flashed scenes from my life.
For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand,
One belonging to me and one to my Lord.

After the last scene of my life flashed before me,
I looked back at the footprints in the sand.
I noticed that at many times along the path of my life,
especially at the very lowest and saddest times,
there was only one set of footprints.

This really troubled me, so I asked the Lord about it.
"Lord, you said once I decided to follow you,
You'd walk with me all the way.
But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life,
there was only one set of footprints.
I don't understand why, when I needed You the most, You would leave me."

He whispered, "My precious child, I love you and will never leave you
Never, ever, during your trials and testings.
When you saw only one set of footprints,
It was then that I carried you."

 

 

Achtergrondinformatie

 

1. [gebaseerd op een artikeltje op KERKNET]: Author unknown ?

Zeker vijf mensen in Amerika en Canada claimen halsstarrig de auteursrechten van het beroemde christelijke gedicht ’Voetstappen in het zand’, ook bekend onder de titel ’Waar was U, God?’. Het gedicht, waarin de hoofdpersoon met de Heer over het strand wandelt en zijn leven overziet, is wereldwijd bekend onder gelovigen. De verschillende 'would-be' auteurs liggen al jaren met elkaar in de clinch over de vraag wie de eerste was die het gedicht opschreef en welke versie er dus de originele is. Er zijn talloze versies (proza en poëzie) in omloop, maar de hoofdgedachte is altijd dezelfde: in de moeilijkste periode van het leven, wordt de hoofdpersoon – in tegenstelling tot wat hij dacht – gedragen door de Heer. Er schijnen zelfs seculiere versies te zijn, waarin de ‘Heere’ een ‘helper’ wordt (mooi bijbels idee overigens).

 

Het origineel schijnt in elk geval Engelstalig te zijn: Footprints in the sand. Volgens Bruce Swaffield, een hoogleraar aan de Amerikaanse Regent University die naspeuring deed naar het voetstappengedicht, is het onwaarschijnlijk dat de waarheid over de herkomst ooit nog boven water komt. Hij vermoedt dat de schrijver het gedicht heeft gedeeld met enkele vrienden. ,,Het zou kunnen dat talloze generaties later iemand de tekst ontdekt in een doos en vervolgens claimt dat een voorouder het gedicht bedacht heeft’’, zegt Swaffield, die ook niet uitsluit dat het gedicht decennialang mondeling is overgeleverd. ,,Totdat er iemand kwam die het opschreef.’’

 

2. kandidaat-auteur nr. 1: Mary Stevenson

Op www.footprints-inthe-sand.com (niet meer geupdated sinds 2008) wordt - daarentegen - beweerd dat er wel degelijk uitsluitsel is over de identiteit van de auteur. Dat zou dan Mary Stevenson zijn (1922-1999).  De website is van een vriendin. Mary Stevenson zou dit gedicht op 14 jarige leeftijd (1936) geschreven hebben en vervolgens uitgedeeld aan mensen die 'er misschien ook wat aan zouden kunnen hebben'. Toen na de oorlog het gedicht voor het eerst in druk verscheen, stond eronder 'author unknown'. Zij claimde het auteurschap, maar kon het niet bewijzen. In 1984 bij een verhuizing zou ze een gedateerd afschrift (1939)  gevonden hebben. Hierop heropende ze (met hulp van vrienden) het proces en werd haar autenticity claim erkend, na onderzoek van het handschrift in 1995 ('over 50 years old'). Het 'oorspronkelijke' gedicht van Mary Stevenson luidt dan als volgt:

 

One night I dreamed I was walking

Along the beach with the Lord.

 

Many scenes from my life flashed across the sky.

In each scene I noticed footprints in the sand.

 

Sometimes there were two sets of footprints.

Other times there were one set of footprints.

 

This bothered me because I noticed that

During the low periods of my life when I was

 

Suffering from anguish, sorrow, or defeat,

I could see only one set of footprints,

 

So I said to the Lord, "You promised me,

Lord, that if I followed You,

You would walk with me always.

 

But I noticed that during the most trying periods

Of my life there have only been

One set of prints in the sand.

 

Why, When I have needed You most,

You have not been there for me?"

 

The Lord replied,

"The times when you have seen only one set of footprints

Is when I carried you."

 

By Mary Stevenson

 

De grootste concurrent van Mary Stevenson is – nog steeds volgens deze website – een zekere Margaret Fishback Powers.  Op de website www.spiritualiteit.net (ik vind de pagina niet meer terug) stond dit verhaal, inclusief een parodie die ik u zeker niet wil onthouden, en waarvan het auteurschap nog steeds berust bij Anonymous (ik vond de tekst op een Mormoonse blog https://mormonmatters.org/buttprints-in-the-sand/... Ja! Er is nog hoop)

 

 

Buttprints in the sand

 

One night I had a wondrous dream,

One set of footprints there were seen,

The footprints of my precious Lord,

But mine were not along the shore.

 

But then some stranger prints appeared,

And I asked the Lord, "What have we here?"

Those prints are large and round and neat,

"But Lord, they are too big for feet."

 

"My child," He said in somber tones,

"For miles I carried you alone.

I challenged you to walk in faith,

But you refused and made me wait."

 

"You disobeyed, you would not grow,

The walk of faith, you would not know,

So I got tired, I got fed up,

And there I dropped you on your butt."

 

"Because in life, there comes a time,

When one must fight, and one must climb,

When one must rise and take a stand,

Or leave their butt prints in the sand."

 

~Author Unknown~

 

 

   

 

 

 

 

This site was last updated
 October, 2023