Michelle Martin

   

Home
Up
God?
Brede en smalle weg
Footprints
Hemelvaart
Actief pluralisme
Holy ignorance
kerk, seks en huwelijk
euthanasie
(homo-)huwelijk
Vergeven
'sleutel-slot' relaties
Kierkegaard
het transcendente
notities over religie
Openbaring?
Leve de Mythe
Fundamentalisme
Michelle Martin
Zomaar wat

Van de ene 'god' naar de andere...

over de gevaarlijke chemie tussen zwak-afhankelijke personen (Michelle Martin, Michel Lelièvre) en gelovige gevangenisaalmoezeniers

naar aanleiding van

Gevangenisaalmoezeniers (RK en Protestants-evangelisch) zijn toch wel heel bijzondere mensen: Zij kunnen wat niemand anders kan: notoire  misdadigers tot inkeer brengen, zodat ze echt veranderen. Ze zijn vooral succesvol in één welbepaalde categorie, die van de zedenmisdadigers die zich aan minderjarigen vergrijpen en er niet voor terugschrikken hun slachtoffers te vermoorden, c.q. te laten creperen (Dutroux, Martin, Lelièvre). Wat tientallen psycho-therapeuten, psychiaters, sociaal assistenten en strenge rechters niet konden, dat bewerken zij door er gewoon te zijn voor hun clienten, ze een luisterend oor te bieden, en te wijzen op de liefde van God. Kortom charismatisch pastoraat. Immers: Iedereen verdient een tweede kans... Even terzijde: dat hun slachtoffers van hen geen schijn van kans kregen om zelfs maar één keer te leven, kan blijkbaar tussen haakjes gezet worden. God verandert mensen...

Of niet?

het geval Lelièvre [januari 2013]

Ik bedoel: ik geloof aalmoezenier Vansteenkiste op zijn woord als hij zegt dat hij Michel Lelièvre veranderd vindt. Maar of die verandering de eretitel van 'bekering' moet krijgen, betwijfel ik nadrukkelijk. Wat mij namelijk vooral opvalt is dat dhr. Lelièvre eigenlijk helemaal niet veranderd is. Hij wordt door iedereen die hem kent of die hem in de aanloop naar zijn proces onderzocht heeft, beschreven als een zwakke persoonlijkheid, bijzonder beïnvloedbaar. Meldt zich in zijn leven een sterke persoon, dan zal hij als een kameleon verkleuren tot hij lijkt op zijn idool. In het proces in 2004 werd het zo samengevat. "Michel Lelièvre vond Dutroux een indruwekkend man ('prestigieux' in het frans) en hij hoopte dat een deel van zijn prestige op hem zou afstralen." Met alle respect voor het werk dat dhr. Vansteenkiste doet: Eerst was Dutroux zijn idool (zijn 'god'), nu is het Vansteenkiste (of diens 'God'). Doet hij dat om uit de gevangenis te geraken ? Ik denk het niet. Dat is teveel eer voor dhr. Lelièvre. Het is het 'prestige' van Jezus dat nu ook op hem afstraalt en dat hem goed doet. Hij gelooft dus zelf dat de "Here Jezus in hem is komen wonen", zoals dhr. Vansteenkiste dat formuleert. Als morgen of overmorgen dhr. Vansteenkiste wegvalt en dhr. Lelièvre ontmoet een andere indrukwekkende persoon, laten we dan hopen dat die even goede bedoelingen heeft als zijn huidige aalmoezenier.

Ik vind in elk geval, dat zijn bekering tot het pinkstergeloof van zijn aalmoezeniers, geen positief element in zijn dossier zou moeten zijn, maar juist een caveat: Het duidt erop dat hij nog steeds niet tot een volwassen inzicht gekomen is van wat hij gedaan heeft en nog even beïnvloedbaar is als tevoren.

En wat de gevangenisaalmoezeniers betreft: ik mag hopen dat zij weten wat zij doen, want ongevaarlijk is een naïeve benadering van mensen met een persoonlijkheidsstoornis niet; er zitten psychopaten onder.

het geval Martin [november 2012]

Weet u dat mw. Martin al geestelijk begeleid wordt sinds haar arrestatie in 1996  En dat ze sinds 1992 een trouw bezoeker was van de getuigen van Jehovah? En dat ze tegen 2004 (toen ze naar een Frans klooster wilde gaan) personeel, directie en protestantse aalmoezenier van de gevangenis in Namen om haar vinger had gewonden [“ze is totaal veranderd”, “een zachte, lieve, respectvolle vrouw”, “ze vertelt echt de volledige waarheid” ]. De gevangenisdirectrice (Valérie Lebrun) kwam toen samen met de cipiers getuigen dat Michelle Martin een modelgevangene was.  De aalmoezenierster ging nog verder: Ze deden niet alleen samen bijbelstudie, maar werden vriendinnen: “Ik heb Michelle zien evolueren tot een lieve, zachte, open vrouw, een vertrouwenspersoon.”

Maar ze heeft toch schuld bekend? Zeker, maar schuld belijden doe je niet in het luchtledige... maar tegenover de betrokkenen: de familie van de slachtoffers, en dat doe je niet met woorden en tranen, maar metterdaad. En dan, zeker, vertellen wat je weet over de kinderen, hoe die waren, hoe hun einde was, of ze nog iets gezegd hebben, iets wat de ouders al jarenlang vragen en waarop Mw. Martin steevast antwoordt dat ze zich niets kan herinneren… 

“Martin heeft een zeer zwakke persoonlijkheid. Daarom kleeft ze zich vast aan anderen en cijfert zich dan vervolgens helemaal weg. Zo creëert ze haar eigen coconnetje en is volkomen ongevoelig voor wat daarbuiten gebeurt. Enkel zo kun je verklaren hoe het kan dat ze als moeder van drie kinderen, hielp om andere kinderen te verkrachten, vermoorden en uiteindelijk twee kinderen in de kelder liet verkommeren, terwijl ze in het openbaar mee ging bidden voor hun redding.” (psychiatrisch rapport)

Michelle Martin heeft – dankzij de Clarissen – God gebruikt als ticket naar de vrijheid (ik laat in het midden of ze dat bewust deed, z.b.). Hierin volgt ze het spoor van Marc Dutroux, die op zijn dertigste – toen hij in het gevang zat voor 5 ontvoeringen en verkrachtingen (1986-1992) misdienaar werd en de aalmoezenier om z’n vinger wond en gebruikte om spullen naar binnen te smokkelen. Deze ‘man Gods’ geloofde zelfs dat Dutroux onschuldig was, hoewel de feiten bewezen waren. Oh ja, Michelle Martin was ook toen al met Marc Dutroux gehuwd en wist wat haar man deed. En oh ja, nog steeds weigert mw. Martin te antwoorden op de vraag van de ouders van An en Eefje om te vertellen wat er nu precies gebeurd is en hoe de kinderen aan hun einde gekomen zijn.

Laten we eindelijk eens ophouden naïef te zijn. Het misbruik in de kerk is al erg genoeg. We hoeven ons toch ook niet nog eens te laten misbruiken door misdadigers om hun verdere levensweg te plaveien ?

 

This site was last updated
 Tuesday, 24 October 2023
Home | Statements | Muziek | Bijbel & vertaling | Cultuur | Reformatie | Theologie & filosofie